บริการในหมวด การตลาด

บริการวิจัยตลาดและทดสอบผลิตภัณฑ์

รับดำเนินงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ตลาด ช่องทางจัดจำหน่าย พฤติกรรมผู้บริโภค การทดสอบตลาด(sensory

เข้าชม 448 ครั้ง

 

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเอกสารส่งออกและให้คำปรึกษาแบบครบวงจร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ...

เข้าชม 449 ครั้ง

 

บริการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร

การสร้างตราสินค้า การเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด

เข้าชม 449 ครั้ง

 

บริการพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายและกำหนดลยุทธ์ธุรกิจ

เข้าชม 450 ครั้ง

 

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark)

จาก Thailand'S Brand พัฒนาสู่ Thailand Trust Mark เพื่อตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นในเอกลักษณ์ (Brand Identity) ...

เข้าชม 450 ครั้ง

 

บริการการสร้างBrand ไทยใน AEC

บริการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบการ ...

เข้าชม 450 ครั้ง