บริการในหมวด เทคโนโลยี

บริการให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบริการด้านการวิจัยและพัฒนา

ให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาระบบ IT การออกแบบเครื่องจักร/อุปกรณ์เพื่อช่วยในการทำงาน ...

เข้าชม 306 ครั้ง

 

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอาง

สามารถให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการมีปัญหา โดยเฉพาะด้านการผลิตสมุนไพร และ เครื่องสำอาง และ ...

เข้าชม 307 ครั้ง

 

การให้การบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภ้ณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

1. ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และยา 2. ...

เข้าชม 307 ครั้ง

 

บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต

ให้คำปรึกษา พัฒนา นวัตกรรม เพื่อการเพิ่มผลผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนาเครื่องจักร การพัฒนาซอฟแวร์ ...

เข้าชม 307 ครั้ง

 

บริการสร้างนวตกรรมและพัฒนากระบวนการผลิต

- เป็นการให้คำปรึกษา อบรม แนะนำกระบวนการ,วิธี หรือแนวคิด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง - ...

เข้าชม 307 ครั้ง

 

บริการพัฒนาระบบ Turn key Automation ทางด้าน Auto-Inspection, Robot และ Process improvement

รับปรึกษาและพัฒนาระบบเดิมให้เป็นระบบ Automation รับปรึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบตรวจวัดด้วย กล้อง ,sensor และ spectrum ...

เข้าชม 308 ครั้ง