บริการในหมวด เทคโนโลยี

บริการให้คำปรึกษาพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์

ให้คำปรึกษาเฉพาะทางด้านเครื่องมือแพทย์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม 240 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุ โลหะการและการผลิต

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ วัสดุและโลหะการ การทดสอบวัสดุ เทคโนโลยีการผลิต การเชื่อมโลหะ การอบชุบโลหะ ...

เข้าชม 240 ครั้ง

 

บริการคำปรึกษาทางด้านพลังงาน และการถ่ายเทความร้อน

ผู้ให้ บริการ แบบด้านการปรึกษาทางด้าน วิศวกรรม ทางด้าน 1. ระบบการเผาไหม้ 2. ระบบ Automation ของเครื่องจักร ...

เข้าชม 241 ครั้ง

 

ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบ การจัดการระบบคุณภาพ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซรามิก การวิเคราะห์ทดสอบ ระบบคุณภาพ

เข้าชม 241 ครั้ง

 

บริการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรทุกชนิด

ให้คำปรึกษา พัฒนา ตั้งสูตร สารสกัดสมุนไพร ยา เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ที่มีคุณภาพ ...

เข้าชม 241 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษา จัดอบรม และสัมมนา ด้านเทคโนโลยีและนโยบายในกิจการโทรคมนาคม และการดำเนินธุรกิจกับประเทศเยอรมนี

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ที่ครอบคลุมการให้คำปรึกษา จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อเฉพาะทาง ...

เข้าชม 241 ครั้ง