บริการในหมวด เทคโนโลยี

การให้การบริการวิจัยและพัฒนาผลิตภ้ณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

1. ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และยา 2. ...

เข้าชม 290 ครั้ง

 

บริการทางด้านให้คำแนะนำทางวิชาการ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค

สามารถให้คำปรึกษาเฉพาะทางทางด้าน การผลิตยาง เครื่องจักร

เข้าชม 290 ครั้ง

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและออกแบบกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร

ช่วยผู้ประกอบการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและออกแบบกรรมวิธีการแปรูปผลิตภัณฑ์อาหาร แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ...

เข้าชม 291 ครั้ง

 

บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยียางธรรมชาติ

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์

เข้าชม 291 ครั้ง

 

บริการด้านการวิจัย ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้คำปรึกษาทางด้านงานวิจัย ค้นคว้า

เข้าชม 291 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุ โลหะการและการผลิต

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ วัสดุและโลหะการ การทดสอบวัสดุ เทคโนโลยีการผลิต การเชื่อมโลหะ การอบชุบโลหะ ...

เข้าชม 291 ครั้ง