บริการในหมวด เทคโนโลยี

บริการทางด้านให้คำปรึกษาทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม การเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาและการดำเนินธุรกิจ

บริการทางด้านให้คำปรึกษาทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม การเริ่มต้นธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ ...

เข้าชม 325 ครั้ง

 

บริการทางด้านให้คำแนะนำทางวิชาการ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค

สามารถให้คำปรึกษาเฉพาะทางทางด้าน การผลิตยาง เครื่องจักร

เข้าชม 325 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบริการด้านการวิจัยและพัฒนา

ให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาระบบ IT การออกแบบเครื่องจักร/อุปกรณ์เพื่อช่วยในการทำงาน ...

เข้าชม 326 ครั้ง

 

บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต

ให้คำปรึกษา พัฒนา นวัตกรรม เพื่อการเพิ่มผลผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนาเครื่องจักร การพัฒนาซอฟแวร์ ...

เข้าชม 326 ครั้ง

 

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

บริการวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

เข้าชม 326 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุ โลหะการและการผลิต

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ วัสดุและโลหะการ การทดสอบวัสดุ เทคโนโลยีการผลิต การเชื่อมโลหะ การอบชุบโลหะ ...

เข้าชม 326 ครั้ง