บริการในหมวด การบริหาร

ที่ปรึกษางานซ่อมบำรุง

ศูนย์ฯ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ...

เข้าชม 298 ครั้ง

 

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กร (SME)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กร (SME) และแก้ไขปัญหาในองค์กร ทั้งด้านการผลิต การเงิน

เข้าชม 298 ครั้ง

 

ที่ปรึกษา วางระบบธุรกิจ เพื่อให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมคอมพิวเคอร์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบงานของท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 25 ...

เข้าชม 298 ครั้ง

 

บริการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและลอจิสติกส์

ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการ Lean Manufacturing Process และการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics & ...

เข้าชม 298 ครั้ง

 

เข้าชม 298 ครั้ง

 

พัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์

ให้บริการด้านการอบรมและพัฒนาพนักงาน

เข้าชม 298 ครั้ง