บริการในหมวด การบริหาร

บริการค้นหาและสร้างแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Identification and Management)

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการดำเนินธุรกิจ เช่น การตลาด, การขาย, การผลิตและการบริการ, บัญชี, การเงิน, บุคคล, ธุรกรรม, ...

เข้าชม 337 ครั้ง

 

บริการปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยข้อมูล

- ให้การอบรม คำปรึกษา แนะนำ ร่วมจัดทำเอกสาร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ - ให้การอบรม คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาองค์กร ...

เข้าชม 338 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาพัฒนานวัตกรรม

เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

เข้าชม 338 ครั้ง

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ให้บริการสนัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ...

เข้าชม 338 ครั้ง

 

ที่ปรึกษา วางระบบธุรกิจ เพื่อให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมคอมพิวเคอร์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบงานของท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 25 ...

เข้าชม 339 ครั้ง

 

บริการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและลอจิสติกส์

ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการ Lean Manufacturing Process และการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics & ...

เข้าชม 339 ครั้ง