บริการในหมวด การบริหาร

ที่ปรึกษา วางระบบธุรกิจ เพื่อให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมคอมพิวเคอร์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบงานของท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 25 ...

เข้าชม 410 ครั้ง

 

เข้าชม 410 ครั้ง

 

บริการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและลอจิสติกส์

ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการ Lean Manufacturing Process และการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics & ...

เข้าชม 410 ครั้ง

 

บริการแก้ปัญหา Warehouse, Logistics และ Supply chain

Training and consultant in Inventory control, purchasing of raw material, import & export, warehouse, distribution, ...

เข้าชม 410 ครั้ง

 

บริการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ SME ด้วย IT และการตลาด

1.ให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ IT กับองค์กร 2.ให้เช่า โปรแกรมบริหารจัดการ ...

เข้าชม 411 ครั้ง

 

ระบบธุรกิจอัฉริยะ (ERP, BI)

ให้บริการในเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบการผลิตไปสู่ระบบใหม่ที่เป็นระบบอัตโนมัติ (Modern Automation Manufacturing) ...

เข้าชม 411 ครั้ง