บริการในหมวด การบริหาร

การพัฒนาธุรกิจ

ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เข้าชม 371 ครั้ง

 

ระบบธุรกิจอัฉริยะ (ERP, BI)

ให้บริการในเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบการผลิตไปสู่ระบบใหม่ที่เป็นระบบอัตโนมัติ (Modern Automation Manufacturing) ...

เข้าชม 372 ครั้ง

 

บริการค้นหาและสร้างแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Identification and Management)

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการดำเนินธุรกิจ เช่น การตลาด, การขาย, การผลิตและการบริการ, บัญชี, การเงิน, บุคคล, ธุรกรรม, ...

เข้าชม 374 ครั้ง

 

ที่ปรึกษา วางระบบธุรกิจ เพื่อให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมคอมพิวเคอร์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบงานของท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 25 ...

เข้าชม 375 ครั้ง

 

บริการกลยุทธ์ธุรกิจ พัฒนาองค์กรก้าวกระโดด

วางแผนกลยุทธ์ โครงการบริหารผลงาน โครงพัฒนาองค์กร

เข้าชม 376 ครั้ง

 

บริการวางระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร(ERP)

บริการวางระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร(ERP)

เข้าชม 376 ครั้ง