บริการในหมวด การบริหาร

บริการให้คำปรึกษาพัฒนานวัตกรรม

เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

เข้าชม 456 ครั้ง

 

ที่ปรึกษางานซ่อมบำรุง

ศูนย์ฯ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ...

เข้าชม 458 ครั้ง

 

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กร (SME)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กร (SME) และแก้ไขปัญหาในองค์กร ทั้งด้านการผลิต การเงิน

เข้าชม 458 ครั้ง

 

ระบบธุรกิจอัฉริยะ (ERP, BI)

ให้บริการในเรื่องของการที่จะพัฒนาระบบการผลิตไปสู่ระบบใหม่ที่เป็นระบบอัตโนมัติ (Modern Automation Manufacturing) ...

เข้าชม 458 ครั้ง

 

เข้าชม 458 ครั้ง

 

บริการวางระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร(ERP)

บริการวางระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร(ERP)

เข้าชม 458 ครั้ง