บริการในหมวด การบริหาร

ที่ปรึกษางานซ่อมบำรุง

ศูนย์ฯ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า ...

เข้าชม 316 ครั้ง

 

พัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์

ให้บริการด้านการอบรมและพัฒนาพนักงาน

เข้าชม 316 ครั้ง

 

ห้องปฏิบัติการกลาง (กรุงเทพฯ)

เป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ, ...

เข้าชม 317 ครั้ง

 

บริการกลยุทธ์ธุรกิจ พัฒนาองค์กรก้าวกระโดด

วางแผนกลยุทธ์ โครงการบริหารผลงาน โครงพัฒนาองค์กร

เข้าชม 317 ครั้ง

 

บริการจัดทำGMP HACCP ระบบบำบัดน้ำผเสีย

จัดทำ GMP HACCP พัฒนากระบวนการผลิตอาหาร การหาอายุการเก็บ

เข้าชม 317 ครั้ง

 

ห้องปฏิบัติการกลาง (ขอนแก่น)

เป็นห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ, ...

เข้าชม 318 ครั้ง