ที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยให้ท่านมั่นใจในทุกก้าวเดินมากยิ่งขึ้น

บริการในหมวด ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง

บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การจัดการพลังงาน และการควบคุมอัตโนมัติ

ให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรม การจัดการพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน การควบคุมอัตโนมัติ

เข้าชม 355 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุ โลหะการและการผลิต

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ วัสดุและโลหะการ การทดสอบวัสดุ เทคโนโลยีการผลิต การเชื่อมโลหะ การอบชุบโลหะ ...

เข้าชม 356 ครั้ง

 

บริการสร้างนวตกรรมและพัฒนากระบวนการผลิต

- เป็นการให้คำปรึกษา อบรม แนะนำกระบวนการ,วิธี หรือแนวคิด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง - ...

เข้าชม 356 ครั้ง

 

บริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บริการครบวงจร ในการพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น ระบบลำเลียง ขนถ่ายวัสดุ ได้แก่ conveyors, Pick and Place robot, ...

เข้าชม 356 ครั้ง

 

งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน

งานออกแบบที่ศูนย์ให้บริการ เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน ...

เข้าชม 357 ครั้ง

 

บริการจัดตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งเพลเลท Wood Pellet Production

ให้คำปรึกษาและวางแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งแบบเพลเลท

เข้าชม 357 ครั้ง