ที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาธุรกิจกับมืออาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยให้ท่านมั่นใจในทุกก้าวเดินมากยิ่งขึ้น

บริการในหมวด ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและออกแบบกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร

ช่วยผู้ประกอบการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและออกแบบกรรมวิธีการแปรูปผลิตภัณฑ์อาหาร แก้ไขปัญหาและปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ...

เข้าชม 387 ครั้ง

 

เข้าชม 387 ครั้ง

 

บริการผลิตและออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเคริ่องดื่ม

ให้คำปรึกษา ออกแบบและผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม วางระบบควบคุมกระบวนการผลิตด้วย PLC (Programmable Logic ...

เข้าชม 388 ครั้ง

 

บริการทางด้านให้คำแนะนำทางวิชาการ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค

สามารถให้คำปรึกษาเฉพาะทางทางด้าน การผลิตยาง เครื่องจักร

เข้าชม 388 ครั้ง

 

บริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุ โลหะการและการผลิต

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ วัสดุและโลหะการ การทดสอบวัสดุ เทคโนโลยีการผลิต การเชื่อมโลหะ การอบชุบโลหะ ...

เข้าชม 388 ครั้ง

 

บริการด้านเทคนิค วิศวกรรม

ปรีกษา ให้ความรู้ด้านวิชาการ

เข้าชม 388 ครั้ง